+32(0) 474 98 79 00

Advies – en studiebureau

Voor de ‘totaal-engineering’ van uw boor- of leiding project werkt DrillingEngineering.eu/PipelineEngineering.eu altijd volgens het beproefd stappenplan:

Advies – en studiebureau

Stappenplan

1. Initiële werkverkenning
2. Haalbaarheidsstudie
3. Landmeter – inmeten
4. Grondonderzoek
5. Detail-ontwerp / detail-engineering
6. Bepalen van buisdimensies, lasmethoden, bekledingssystemen anti-corrosiemaatregelen
7. Vergunningsaanvragen + bijstand verlenen bij behalen van vergunningen

CONTACT

+32(0)474 98 79 00

Stappenplan

1. Initiële werkverkenning
Alvorens wij van start gaan bezoeken wij steeds de toekomstige projectplaats. De bestaande omstandigheden worden grondig bekeken en geanalyseerd.
Er wordt gekeken naar (geo-)technische en stedenbouwkundige factoren waarbij er al een beeld kan gevormd worden van mogelijke uitvoeringsproblemen met passende oplossingen. Tevens voeren wij met behulp van beschikbare geschiedkundige gegevens een “historische toetsing” uit van de werkplek.
2. Haalbaarheidsstudie
Het voorontwerp wordt opgesteld, rekening houdend met de gewenste technische wensen en specificaties, budget, projectomgeving, uitvoeringstechnieken, …
De ROW (Right Of Way of leidingtracé) wordt in deze fase vastgelegd.
3. Landmeter – inmeten
Met behulp van landmetingen en beschikbare terreinmodellen wordt er een 3D-model van de omgeving opgemaakt. De bestaande ondergrondse installaties worden eveneens in kaart gebracht.
In het 3D-model wordt de boring of leiding ontworpen, rekening houdend met omgeving en wensen van opdrachtgever en lokale terreinbeheerders.
4. Grondonderzoek
Voor de goede gang van zaken dient de bodemgesteldheid vooraf bekend zijn.
DrillingEngineering.eu/PipelineEngineering.eu brengt de ondergrond in kaart met behulp van bestaande databases (Databank Ondergrond Vlaanderen, Dinoloket, Géoportail Wallonie, …). Aanvullend kan er in samenwerking met een sonderingsfirma en geoloog een bijkomend bodemonderzoek uitgevoerd en geanalyseerd worden.
5. Detail-ontwerp / detail-engineering

Wanneer alle ontwerpparameters bekend zijn, gaat het eigenlijke detailontwerp of “detail-engineering” van start.
De leiding wordt ontworpen, rekening houdend met de ontwerpdruk, testdruk, verkeersbelasting, grondbelasting, leidingdiepte, toelaatbare buigradii, …
Tijdens dit ontwerp wordt er rekening gehouden met verschillende geldende ontwerpnormen zoals: NEN3650, NEN3650, ASME, ISO, DVGW, …

Er wordt gebruik gemaakt van software programma’s om de leiding/boring te toetsen op haar sterkte en omgeving. DrillingEngineering.eu/Pipelineangineering.eu maakt gebruik van rekenprogramma’s zoals D-Geo Pipeline, Sigma, Dlubal RStab, …
Voor de HDD techniek maakt DrillingEngineering.eu een inschatting van o.a:

  • Het plaatsbepalingssysteem
  • Het boorkop- en boorbittype
  • De maximale pompdrukken en debieten
  • Het aantal te leveren ruim/barrelgangen
  • Het aantal te leveren trekkrachten
  • Het ballastsysteem
  • Eventuele kattenruggen (intrekbogen)

Het ontwerp wordt geprojecteerd op de bestaande ondergrondse infrastructuur. De Klip/Klim- of Klic- gegevens worden digitaal verwerkt in de ontwerptekeningen.

6. Bepalen van buisdimensies, lasmethoden, bekledingssystemen anti-corrosiemaatregelen
Het buismateriaal, de buisdiameter, de wanddikte, de lasverbinding en het bekledingstype worden bepaald afhankelijk van de toepassing en van de omgeving van de nieuwe leiding.
DrillingEngineering.eu/PipelineEngineering.eu werkt samen met ervaren lasingenieurs en corrosiespecialisten tot het bekomen van een optimaal leidingsysteem.
7. Vergunningsaanvragen + bijstand verlenen bij behalen van vergunningen
Na uitwerking van de ontwerpen vragen wij de nodige toelatingen aan om het bedoelde project uit te voeren.
Tevens zijn wij in staat om onze klanten bijstand te verlenen om openbare besturen of andere grondbeheerders en vergunningshouders in te lichten of te overtuigen van een bepaalde (nieuwe) uitvoeringsmethode.
Deze bijstand is steeds gebaseerd op gelijkaardige en reeds uitgevoerde projecten.

Contacteer Ons

Nico Knuyt Pruimelarenstraat 16 3700 Tongeren België

+32(0)474 98 79 00

Gerealiseerd met de steun van