+32(0) 474 98 79 00

Usługi doradcze i badawcze

Świadcząc „kompleksowe usługi inżynieryjne” przy projekcie w zakresie robót wiertniczych i instalacji rurowej, DrillingEngineering.eu/PipelineEngineering.eu pracuje zawsze według sprawdzonego planu działania:

Usługi doradcze i badawcze

Plan działania

1. Wstępne rozpoznanie miejsca robót
2. Studium wykonalności
3. Pomiary geodezyjne
4. Badanie gleby
5. Szczegółowy projekt / inżynieria szczegółowa
6. Określenie wymiarów rur, metod spawania, systemów pokryć i zabezpieczeń antykorozyjnych
7. Wnioski o wydanie zezwolenia + pomoc w uzyskaniu zezwoleń

KONTAKT

+32 (0) 474 69 18 18

Plan działania

1. Wstępne rozpoznanie miejsca robót
Zanim przystąpimy do pracy, zawsze odwiedzamy najpierw miejsce realizacji przyszłego projektu. Dokładnie badamy i analizujemy panujące tam warunki.
Przyglądamy się czynnikom (geo)technicznym i urbanistycznym, dzięki czemu już na tym etapie możemy naszkicować obraz możliwych problemów wykonawczych i zaproponować odpowiednie rozwiązania. Za pomocą dostępnych danych historycznych przeprowadzamy również „kontrolę historyczną” miejsca robót.
2. Studium wykonalności
Sporządzamy wstępny projekt z uwzględnieniem preferencji i specyfikacji technicznych, budżetu, środowiska projektowego, metod wykonania itp.
Na tym etapie określane jest prawo przejścia instalacji rurowej/rurociągu, czyli ROW (Right Of Way).
3. Pomiary geodezyjne
Na podstawie pomiarów geodezyjnych i dostępnych modeli terenu tworzony jest trójwymiarowy model miejsca realizacji projektu. Naniesione zostają również istniejące tam instalacje podziemne.
Na stworzonym modelu 3D projektowany jest docelowy przewiert lub instalacja rurowa, z uwzględnieniem uwarunkowań otoczenia i życzeń klienta oraz lokalnych zarządców terenu.
4. Badanie gleby
Aby realizacja projektu mogła przebiec bez problemów, konieczne jest wcześniejsze poznanie uwarunkowań glebowych.
DrillingEngineering.eu/PipelineEngineering.eu tworzy obraz podłoża za pomocą istniejących baz danych (Databank Ondergrond Vlaanderen, Dinoloket, Géoportail Wallonie itp.). Ponadto we współpracy z firmą sondującą grunty i geologiem możliwe jest przeprowadzenie i przeanalizowanie dodatkowych badań podłoża.
5. Szczegółowy projekt / inżynieria szczegółowa

Gdy znane są już wszystkie parametry projektu, rozpoczyna się etap tworzenia właściwego projektu szczegółowego, zwany też inżynierią szczegółową.

Projektowana jest instalacja rurowa z uwzględnieniem ciśnienia projektowego, próby ciśnieniowej, obciążenia ruchem drogowym, obciążenia gruntem, głębokości ułożenia rury, dopuszczalnych promieni gięcia rur itp.

Podczas projektowania przestrzegane są różne obowiązujące normy w zakresie projektowania, takie jak: NEN3650, NEN3650, ASME, ISO, DVGW itd.

 

Do testowania rur/przewiertów pod kątem ich wytrzymałości i warunków otoczenia wykorzystywane są programy komputerowe. DrillingEngineering.eu/Pipelineangineering.eu korzysta z programów obliczeniowych takich jak D-Geo Pipeline, Sigma, Dlubal RStab i innych.

W przypadku horyzontalnych przewiertów sterowanych DrillingEngineering.eu oszacowuje m.in.:

  • system wyznaczania pozycji,
  • rodzaj głowicy wiercącej i typ wiertła,
  • maksymalne ciśnienia pompy i natężenia przepływu,
  • liczbę potrzebnych przewiertów za pomocą głowic pilotowych/rozwiertaków rolkowych,
  • ilość potrzebnych sił przeciskowych,
  • system balastowy,
  • ewentualne kocie grzbiety (wygięcia),

Projekt jest następnie nakładany na istniejącą w tym miejscu infrastrukturę podziemną. Na rysunkach projektowych przetwarzane są cyfrowo informacje z baz danych/portali informujących o przebiegu istniejącej infrastruktury podziemnej.

6. Określenie wymiarów rur, metod spawania, systemów pokryć i zabezpieczeń antykorozyjnych

Materiał rury, średnica rury, grubość ścianki, połączenie spawane i rodzaj pokrycia – wszystkie te parametry są określane w zależności od rodzaju zastosowania i otoczenia nowej instalacji rurowej.
Aby stworzyć optymalny system rur, DrillingEngineering.eu/PipelineEngineering.eu współpracuje z doświadczonymi inżynierami spawalnictwa i specjalistami w zakresie systemów antykorozyjnych.

7. Wnioski o wydanie zezwolenia + pomoc w uzyskaniu zezwoleń

Po przygotowaniu projektów instalacji przystępujemy do etapu ubiegania się o niezbędne pozwolenia na realizację planowanego projektu.

Możemy też zapewnić naszym klientom pomoc przy informowaniu władz publicznych lub innych zarządców gruntów i posiadaczy zezwoleń, bądź też przekonaniu ich do określonej (nowej) metody realizacji.
Pomoc ta zawsze opiera się na podobnych, zrealizowanych już wcześniej projektach.

Skontaktuj się z nami

Nico Knuyt Pruimelarenstraat 16 3700 Tongeren Belgia

+32 (0) 474 69 18 18

Gerealiseerd met de steun van