+32(0) 474 98 79 00

Pomocą inżynieryjną na miejscu

Pomimo solidnych przygotowań, podczas realizacji projektu często mogą wystąpić nieprzewidziane okoliczności.

Pomocą inżynieryjną na miejscu

Pomimo solidnych przygotowań, podczas realizacji projektu często mogą wystąpić nieprzewidziane okoliczności. Może to być niespodziewane pojawienie się wód gruntowych, nieznane lite skały pod ziemią, niezaznaczone i/lub wyłączone z użytku kable i rury, kolizja z innymi projektami, czy też zmiany w projekcie.

W takich przypadkach często traci się dużo czasu, zanim wypracowane zostanie odpowiednie rozwiązanie. Spowodowane tym przestoje w budowie i ewentualne dodatkowe prace mogą szybko spowodować przekroczenie planowanego budżetu.

DrillingEngineering.eu / PipelineEngineering.eu jest wówczas w stanie szybko zaproponować odpowiednie, dobrze uzasadnione rozwiązanie. Dysponujemy ku temu niezbędną wiedzą fachową, narzędziami do pomiarów i obróbki projektu oraz umiejętnością podejmowania decyzji.

Po wykonaniu niezbędnych pomiarów i omówieniu sytuacji natychmiast zabieramy się do pracy. Na miejscu, za pomocą najnowszych programów CAD i kalkulacyjnych możemy szybko opracować, uzasadnić i zwizualizować „awaryjne” rozwiązanie.

Korzystamy w tym celu z najnowszych wersji różnorakich aplikacji Autocad.

Skontaktuj się z nami

Nico Knuyt Pruimelarenstraat 16 3700 Tongeren Belgia

+32 (0) 474 69 18 18

Gerealiseerd met de steun van