+32(0) 474 98 79 00

Koordynacją budowy

Oczywiście jesteśmy zaangażowani również na etapie realizacji różnych projektów (instalacji rurowych).
Dzięki posiadanej przez nas wiedzy i środkom, możemy zająć się następującymi zadaniami:

Koordynacją budowy

Oczywiście jesteśmy zaangażowani również na etapie realizacji różnych projektów (instalacji rurowych).

Dzięki posiadanej przez nas wiedzy i środkom, możemy zająć się następującymi zadaniami:

 Kierowanie robotami:

Działamy jako bezpośredni przedstawiciel inwestora w miejscu realizacji robót, dzięki czemu możemy zająć się następującymi kwestiami:

 • podejmowanie konkretnych decyzji technicznych w porozumieniu z inwestorem;
 • organizowanie i prowadzenie okresowych zebrań na placu budowy;
 • spisywanie protokołów i sporządzanie sprawozdań z zebrań na placu budowy;

Nadzór nad budową:

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i szereg instrumentów niezbędnych do realizacji i nadzorowania działań, takich jak:

 • pomiary geodezyjne i prace związane z wytyczaniem terenu;
 • badania gleby (sondy i odwierty badawcze);
 • monitorowanie wód gruntowych;
 • urządzanie i otwieranie stref roboczych;
 • próbne wykopy oraz porównanie rzeczywistego i teoretycznego położenia podziemnej infrastruktury;
 • kontrola nad przenoszeniem i układaniem rur (przemieszczanie odcinków rur, kocich grzbietów itp.)
 • wsparcie przy pracach w zakresie ochrony katodowej;
 • testowanie instalacji rurowych zgodnie z przepisami ustawowymi (próba odporności, próba szczelności itd.);
 • testy i kontrola parametrów reologicznych (= monitorowanie właściwości płynów wiertniczych);
 • sprawdzanie przedłożonych not obliczeniowych i opisów metod pracy;
 • rekultywacja terenu po realizacji projektu (przywrócenie terenu do stanu pierwotnego);

 Prowadzenie dokumentacji powykonawczej:

 • wykonywanie pomiarów powykonawczych za pomocą sprzętu geodezyjnego z GPS;
 • opracowanie/porządkowanie stosownej dokumentacji;
 • raportowanie planów ITP (planów kontroli i badań);

Skontaktuj się z nami

Nico Knuyt Pruimelarenstraat 16 3700 Tongeren Belgia

+32 (0) 474 69 18 18

Gerealiseerd met de steun van