+32(0) 474 98 79 00

Bouwplaatscoördinatie

Uiteraard zijn wij betrokken tijdens de aanleg van de verschillende (leiding)projecten.
Met onze uitgebreide kennis en middelen doen wij:

Bouwplaatscoördinatie

Uiteraard zijn wij betrokken tijdens de aanleg van de verschillende (leiding)projecten.
Met onze uitgebreide kennis en middelen doen wij:

Directievoering:

We fungeren als rechtstreekse vertegenwoordiger van de bouwheer op de werkplek. Dit omvat volgende activiteiten:

 • Nemen van specifieke technische beslissingen in overleg met de bouwheer
 • Organiseren en voorzitten van periodieke bouwplaatsvergaderingen
 • Bijhouden van notulen + verzorgen van de verslaggeving van de bouwplaatsvergaderingen

Bouwtoezicht:

Wij beschikken over jarenlange expertise + een aantal werkinstrumenten voor de uitvoering van- en toezicht op volgende activiteiten:

 • Landmeting + uitzetwerkzaamheden
 • Grondonderzoeken (sonderingen en verkenningsboringen)
 • Grondwatermonitoring
 • Inrichten en openen van werkzones
 • Graven van proefsleuven + vergelijk werkelijke- en theoretische positie ondergrondse infra.
 • Controle op buismanipulaties (verplaatsen buizenstrengen, kattenruggen, …)
 • Begeleiden van werkzaamheden voor kathodische bescherming (KB)
 • Beproeven van leidingstelsels conform de wettelijke bepalingen (weerstandsproef, dichtheidsproef, …)
 • Uitvoering en controle op “rheologie” (= monitoring op eigenschappen boorvloeistoffen)
 • Nazicht van ingediende rekennota’s en werkmethodebeschrijvingen
 • Plaatsherstel na uitvoering (wederinstaatstelling terreinen)

Bijhouden asbuilt-dossier

 • Uitvoeren van asbuiltmetingen met behulp van GPS-landmeettoestel
 • Structureren van relevante dossierstukken
 • Rapporteren van ITP’s (Inspectie Test Plan)

Contacteer Ons

Nico Knuyt Pruimelarenstraat 16 3700 Tongeren België

+32(0)474 98 79 00

Gerealiseerd met de steun van